Hero Praeceptum VWQ

 Contractbeheersing

IMG 0774
Afbeelding19 blauwe overalls

Contract
beheersing

Contractbeheersing gaat over het opzetten, invullen/registreren, actueel en toegankelijk houden van alle vastgelegde informatie(dossiers) over een contract of samenhangende contracten. Met als doel om te borgen dat verkregen wordt wat afgesproken is en voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast zorgt dit ook voor een rechtmatige betaling. Contracten beheren heeft een administratieve inslag en geldt vaak voor meerdere contracten tegelijk.

Van verandering naar resultaat

Onze opdrachtgevers zoeken naar oplossingen voor het effectief inrichten van hun organisatie, zodat vanuit een centraal punt zicht is op alle projecten. Het management wil in control blijven om de politiek-bestuurlijke doelstellingen te realiseren en verrassingen te voorkomen. Is uw projectmatig gestuurde organisatie toe aan een verandering in de governance?

Afbeelding25

Volledige procesbegeleiding 

Strategisch, tactisch en operationeel organisatieadvies hebben te maken met de termijn die hieraan gekoppeld is. We spreken over korte, middellange en lange termijn en de bijbehorende doelstellingen. Samen zorgen we ervoor dat uw organisatie weer snel, flexibel en innovatief reageert op de omgeving. Om zo tot de optimale bedrijfsvoering te komen. VWQ helpt organisaties bij verschillende Inkoop- en contractvraagstukken.

Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossing zich al in de organisatie bevindt. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van organisatieadvies voor uiteenlopende opdrachtgevers zijn we bekend met veelvoorkomende vraagstukken en problemen. Op basis hiervan ontwikkelen we de beste oplossing en procesbegeleiding van onze professionals.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten