Hero foto Praeceptum 3
Projectfoto VWQ
Project Botlek Praeceptum VWQ

Aanpak

VWQ is de schakel tussen u en een potentiële kandidaat. Onze kandidaten hebben overwegend een technische achtergrond, aangevuld met kennis & vaardigheden op het gebied van projectmanagement, contractmanagement en contractbeheersing. Als u denkt aan opleidingsniveau dan kunnen wij zowel kandidaten met een universitaire opleiding als kandidaten met een hogere beroepsopleiding aanbieden. Iedere functie vraagt een passende opleiding en ervaring. Het eigen personeel en het netwerk van VWQ is zeer omvangrijk en kan u daarom deskundige en (zeer) ervaren professionals bieden.

VWQ onderstreept het belang van Integrale Beheersing van projecten. Sectoren zoals infrastructuur - wegenbouw, spoorwegenbouw, kunstwerken(tunnels), waterhuishouding, milieutechniek – zowel nieuwbouw als vervanging/renovatie - hebben te maken met maatschappelijke thema’s. Denk bijvoorbeeld aan budgetspanning, gebrek aan capaciteit, Omgevingswet, participatie, etc. Integrale Beheersing ondersteunt bij veranderingen, zoekt naar oplossingen en geeft een efficiënte sturing aan projecten. Door het toepassen van Integrale Beheersing ontstaan daardoor gecontroleerde, voorspelbare projecten en sluit het resultaat beter aan bij de behoefte van de klant. VWQ begint met het doel, want zonder duidelijk doel is er geen duidelijke focus.

Werkwijze

Naast de gebruikelijke procedures hecht VWQ veel waarde aan het persoonlijk contact. In onze eerste contacten worden de kenmerken van uw organisatie en specifieke wensen in kaart gebracht. Tevens zullen, tijdens regelmatig telefonisch overleg, een aantal specifieke bedrijfsgebonden kenmerken worden besproken. Deze zijn voor ons essentieel om een geschikte kandidaat te kunnen voordragen. Een geschikte kandidaat dient over de juiste kennis en ervaring te beschikken, maar moet tevens in uw bedrijfscultuur passen.

Voor onze diensten zijn flexibele kostenstructuren mogelijk. Onze kosten zijn afhankelijk van de gevraagde dienst, duur en type van het project maar ook van de gevraagde kennis en ervaring van de medewerker. Zo kunnen wij u diensten verlenen op basis van een (vooraf) vastgesteld uur- of dag tarief, maar zijn tevens bereid om met een vaste aanneemsom te werken. VWQ zal u altijd een competitieve aanbieding doen. Simpelweg doordat wij onze overheadkosten zo laag mogelijk houden.

Finance

Finance/Geld

Projectbeheersing vormt de spil binnen complexe, infrastructurele projecten. Een optimale beheersing van de financiën staat centraal. Alle eisen aan financiële sturing zijn helder: raming, cashflow, prognose, indexatie en financiële risico's. Tijdens de uitvoering van het project is het van belang om tijdige en complete informatie te hebben over de kosten. Op deze manier weten we of de projectkosten gelijk lopen met de voortgang.

Risico's

Risico

Complexe projecten brengen meer interne en externe onzekerheden met zich mee. Integrale Beheersing wordt ingezet om de risico’s te beheersen en kosten te beperken. We brengen alle mogelijke risico’s in kaart vanuit zoveel mogelijk bronnen. Deze zijn duidelijk omschreven en geven weer waar ze betrekking op hebben. De risico's worden beheerst op basis van de waarde en beoordeling. Daaruit vloeien de juiste maatregelen.

Planning

Planning/Tijd

Voor de infrastructurele projecten van onze opdrachtgevers is overzicht en inzicht in het proces nodig. Planning is onderdeel van de projectbeheersing die terugkomt in elke fase van projectmanagement. We zorgen voor een accurate planning, het nauwkeurig monitoren en rapporteren van de werkzaamheden. Risico’s worden geïdentificeerd en gecorrigeerd om de planning weer op koers te krijgen. Zo sturen we op een succesvol project dat op tijd en binnen budget wordt afgerond.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten